UWAGA RODZICE!

Prowadzimy nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.


Rodzice dzieci, które będą kontynuować pobyt w naszej placówce zobowiązani są do wypełnienia i złożenia kart zgłoszeniowych u nauczycieli grup (karta do pobrania poniżej)

Nie złożenie dokumentów w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją i skreśleniem dziecka z listy uczniów.


Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać:

* poprzez kontakt telefoniczny: (58)522-90-65,

* za pośrednictwem poczty elektronicznej

przedszkolepuchatek@gmail.com

Zgłoszenia prosimy składać osobiście w naszym przedszkolu.


WARUNKI PRZYJĘCIA

Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstanie kart zgłoszeń, które po wypełnieniu rodzice składają u dyrektora przedszkola.

Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor.

W razie większej liczby dzieci niż miejsc w przedszkolu, dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną.

Komisja kwalifikacyjna działa przez cały rok, dlatego też dziecko może być przyjęte w trakcie roku szkolnego, gdy zwolni się miejsce.

Kartę zgłoszeń dziecka do przedszkola składa się na każdy rok szkolny.

Karta zgłoszeń dziecka do pobrania poniżej.