PROGRAM

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych W Przedszkolu Puchatek zapewniamy bardzo bogaty kalendarz , uroczystości przedszkolnych, imprez rodzinnych, zajęć warsztatowych dla rodziców, spotkań z Ciekawymi gośćmi, festyny z grillowaniem, wycieczki, spotkania z artystami, przedstawienia teatralne. Imprezy te gwarantują dobrą zabawę, radość, wywołują wiele wzruszeń, a niektóre z nich stały się już tradycją naszej placówki.

Dbamy o zdrowie naszych podopiecznych dlatego zapewniamy im opiekę logopedy, oraz ćwiczenia gimnastyczne, mające na celu korygowanie wad postawy prowadzone przez nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.

Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega w szczególności na rozpoznaniu przyczyn trudności i niepowodzeń przedszkolnych oraz organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.