CELE I ZADANIA

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola a także współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.