ROZKŁAD DNIA:

* 6:45 - 8:00

schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne z rodzicami

* 8:00 - 8:50

zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe i wspomagające rozwój dzieci, praca indywidualna z dzieckiem

* 8:50 - 9:00

ćwiczenia poranne

* 9:00 - 9:30

śniadanie

* 9:30 - 10:00

zajęcia dowolne oraz proponowane przez nauczyciela

* 10:00 - 11:00

zajęcia dydaktyczne realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego

* 11:00 - 12:00

spacery, zabawy dowolne na przedszkolnym placu zabaw, lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne

* 12:00 - 12:50

obiad i czynności higieniczne

* 12:50 - 14:00

praca kierowana przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne / graficzne, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu

* 14:00 - 14:30

podwieczorek

* 14:30 - 17:00

ćwiczenia indywidualne i wyrównawcze, zabawy dowolne na podwórku, oraz w zali, zajęcia dodatkowe według zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci do domu