ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się rozwoju jego osobowości w ogóle. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający świat. Dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w wieku przedszkolnym prowadzę zajęcia terapii logopedycznej. Zadaniem logopedy nie jest jedynie dbałość o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek. Podczas badań a także w trakcie terapii logopedycznej zwracam uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Przeprowadzam orientacyjne badania słuchu, zwracam uwagę na zgryz dziecka i w zależności od potrzeb kieruję na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną i audiologiczne badanie słuchu.

Na zajęciach prowadzę różne rodzaje ćwiczeń kierując się indywidualnymi potrzebami przedszkolaka. Są to ćwiczenia: artykulacyjne, oddechowe, fonacyjne, słuchowe, ćwiczenia rozwijające komunikację i język.

Ważne jest, by dzieci kończące edukację przedszkolną wkroczyły do szkoły bez obarczeń spowodowanych wadą wymowy, a tym samym bez kompleksów i zahamowań co bezpośrednio przekłada się na jakość w nauce czytania i pisania.